تبلیغات
مرجع مقالات ثبت شرکت | ثبت اختراع | ثبت برند - انواع شرکت ها در قانون تجارت (بخش سوم)

شرکت و برند خود را به راحتی ثبت کنید...

تاریخ:جمعه 15 دی 1396-11:26 ق.ظ

نویسنده :هانیه عزیزی

انواع شرکت ها در قانون تجارت (بخش سوم)

این بخش اخرین بخش از معرفی انواع شرکت ها است در این مقاله و دو مقاله گذشته هشت شرکتی را که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است و می توان تحت آن فعالیت نمود را معرفی کردیم، هر یک از این شرکت ها دارای تفاوت ها و امتیازات مختلفی است که در زمان ثبت اولیه باید به آن توجه نمود.همانطور که گفته شد این مورد اهمیت بالایی دارد.در این بخش از مرجع مقالات ثبت شرکت شما می توانید با دانش نسبی خود متوجه تفاوت های این شرکت ها با هم شوید.این مفاله انواع شرکت ها در قانون تجارت بخش سه می باشد.

ثبت شرکت


شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام ویژه و عام بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به پیوند سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی بند «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

 شرکت تعاونی

به موجب  ماده‌ی17 رسم تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اندام در اصالت شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به شانس و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای همگانی كمونیستی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام عاری و با بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، معامله اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا اضافه سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بی آن که عضو باشند.

ثبت شرکت


در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت دوسوی و وسطین ضمن عقد شرکت، گزیدن و انتصاب خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری اختر به تدریج بازپرداخت و حتماً اطمینان به تعاونی اتصال خواهدگرفت. برحسب ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور نابه جا به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها جد می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز كسب ها مشغله ها تولیدی و یا كاربرد کنندگان عضو خود را در كادر اسكلت مضار عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این آرایش با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».


 لازم به تذکر است که به انگیزه مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف ارگانیسم در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و پس دهی شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند اسكناس جلا نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

ثبت شرکت


مدارک شرکت‌های تعاونی بابت ثبت:  صورت جلسه‌ی تشکیل نشست مؤسس و ابتدایی مجمع عمومی معمولی و اسامی ارگانیسم و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

  1.  اساسنامه‌ی به تصویب رسیده قبول شده مجمع عمومی
  2. درخواست کتبی ثبت
  3.  طرح پیشنهادی و ارائه‌ی تجویز وزارت تعاون
  4. رسید جلا مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
  5. مدارک دعوت تشکیل ابتدایی جلسه‌ی انجمن عمومی عادی
  6.  موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا انجمن
  7. رخصت پروانه ثبت شرکت یا سندیكا

مقدماتی هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر پیوند به ثبت تعاونی رفتار نماید.نظرات()