تبلیغات
مرجع مقالات ثبت شرکت | ثبت اختراع | ثبت برند - روش ها و مراحل ثبت شرکت

شرکت و برند خود را به راحتی ثبت کنید...

تاریخ:چهارشنبه 4 بهمن 1396-12:12 ب.ظ

نویسنده :هانیه عزیزی

روش ها و مراحل ثبت شرکت

در این بخش از مرجع مقالات ثبت شرکت قصد داریم تا شما دوستان و همراهان را با روش ها و مراحل ثبت شرکت آشنا کنیم و نکات ضروری انجام این کار را در اختیار شما دوستان و  عزیزان قرار دهیم، پس در ادامه با ما باشید. شرکت ها در گام اول بعد مشخص کردن نوع خود باید اقداماتی را برای ثبت انجام دهند. در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی سندها فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید شفاعت همه‌ی شرکا امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت گزینش نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، لخت سابقه‌ی ثبت بوده و دارای مصداق و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ گزینش کرده و به «واحد انتخاب نام» ‌اداره‌ی مذکور، آشنا كردن و موافقت آن وحید را درباره‌ی نام گلچین برگزیدن شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت مستجاب مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، بازدهی انتقال و رسید دریافت می‌شود و موعدی راجع به حساب گرفتن نتیجه انتخاب می‌شود.

لازم به تذکر است که امر گلچین برگزیدن نام، فقط در تهران ایفا به جریان انداختن می‌شود و شرکت‌هایی که در دیگر قراء ثبت می‌شوند؛ نیز جهت گزینش نام به تهران آشنا كردن می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس خبر ثبت مثال و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل قانوناً و اسماً شرکت واگذاری می‌شود.

ثبت شرکت


لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، تم شرکت را غنی کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگاهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، جابه جایی سپردن و تنها مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها واگذاری و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه وقوف بینش به امضای ناشی تمشیت رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت حراست در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگاهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت فن شناسی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی علناً جمهوری اسلامی ایران زمین واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون معامله وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون سودا در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و الحاقیه آن، شفاعت اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسماً جمهوری اسلامی ایران زمین و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

ثبت شرکت


شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت قانوناً و اسماً باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها تصویب شده شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های مدرك ها گواهی نامه ها علناً هستند و از این¬رو درخصوص تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، احتیاج به مراجعه به دفترخانه‌ی مدارك عرفاً نیست.

در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و وضوح و تلمیح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تلویح آشكار گفتن به اینکه اعضای لیدر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ آشكارایی به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و بازدهی انتقال آن وساطت مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، گزیدن و انتصاب شخصی فقره سبب اعمال کارهای لازم به خاطر ثبت شرکت.نظرات()